pinh

POLACY W HASTINGS

POLES IN HASTINGS

Msze polskie w Hastings w PIERWSZA NIEDZIELE kazdego miesiaca o godzinie 18.30 w kosciele St Mary Star of the Sea na High Street w Hastings

STRONA POLSKIEJ PARAFII W BRIGHTON !!!

www.parafiabrighton.org

kontakt do ks Tadeusza:

tadeuszbialas65@gmail.com

Polskie linki:

facebook-logo
(Polacy w Hastings)

 

Polkadot.net

 

Londynek

PolishBritain

Moja Wyspa

Gadatka

Władze lokalne

Władze lokalne mają wpływ na życie każdego z nas. Rady miejskie czy dystryktowe sa odpowiedzialne za dostarczanie mieszkańcom usług i zajmują się różnymi lokalnymi sprawami. Są także fundamentem demokracji poprzez oddanie w ręce lokalnej ludności możliwości bezpośredniego kształtowania tych usług poprzez wybór lokalnych radnych.

Rząd Wielkiej Brytanii dąży do zwiększenia zaangażowania i stopnia odpowiedzialności jaką mają mieć lokalni rezydenci na sprawy, które ich dotyczą. Trzy główne partie polityczne zgadzają się z tym, że stworzenie takich możliwości jest ogromnie ważne, szczególnie w czasach, gdy wielu ludzi odwraca się od lokalnej polityki – jako wyborcy oraz jako potencjalni kandydaci.

Rodzaje rad we władzach lokalnych

Władze lokalne w Anglii są zorganizowane na dwa sposoby: W niektórych częsciach kraju istnieje tylko jeden poziom tzw. ‘all purpose council’. Będą one odpowiedzialne za wszystkie elementy funkcjonowania usług publicznych. Do „All purpose councils’ należą „unitary councils, „metropolitan councils” oraz „London Borough Councils”. Reszta kraju ma system dwuszczeblowy, w którym odpowiedzialność za usługi publiczne podzielona jest pomiędzy rady hrabstwa i rady dystryktu. W East Sussex mamy przykład takiego właśnie systemu z East Sussex County Council sprawującą władzę nad drogami, szkołami i szpitalami w całym hrabstwie, oraz z Hastings Borough Council czy Rother District Council (obejmującą Bexhill, Battle i Rye), które zajmują się takimi sprawami jak opieka nad parkami, centrami rekreacji, parkingami i licencjami, a przede wszystkim wywozem śmieci. W przypadku rad dystryktów możemy mieć do czynienia także z podległymi im radami miejskimi (np Rye Town Council) i parafialnymi (np Ticehurst Parish Council).

Rady hrabstwa (County Councils) są podzielone na ‘divisions’. Na czele każdego z nich stoi jeden radny. Wybory odbywają się co cztery lata do wszystkich county councils gdzie kandydaci ubiegają się o wszystkie dostępne miejsca.

District Councils są podzielone na ‘wards’ i moga we własnym zakresie wybrać cykl wyborczy, jaki preferują. Mogą, podobnie jak rady hrabstw wymieniać wszystkich radnych co cztery lata lub jesli na każdy ward przypadaja trzy miejsca, na każde z nich wybory odbywaja się co trzy z czterech lat. Nie wszystkie jednak rejony  w takich dystruktach będą wystarczająco duże by usprawiedliwić posiadanie trzech radnych, wobec czego muszą zadowolić się mniejszą ich liczbą.

Parish Councils to większe parafialne, miejskie i społecznościowe (community councils) rady. Podzielone są na ‘wards’, z jednym radnym na czele każdego. Wybory przeprowadzane są co cztery lata.

Wielu radnych staruje w wyborach z ramienia głównych partii politycznych, niektórzy jednak startują jako niezależni, co oznacza, że nie utożsamiają się z żadną z partii.

Po każdych wyborach ugrupowanie, które zdobyło największą liczbę głosów przejmuje kontrolę nad radą. Zdecydują wówczas kto zostanie przewodniczącym  rady (Leader of the Council) oraz wyznaczą konkretne role w Radzie poszczególnym jej członkom. Jeśli żadne z ugrupowań nie zdobędzie większości miejsc, te o największej jej liczbie zwykle prowadzą rozmowy ze sobą i ustalają jak w tej sytuacji zapewnić wydajne prowadzenie działalności przez radę.

Wybrani radni – role i odpowiedzialność

Wybrani radni są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w imieniu społeczności lokalnej w zakresie takich publicznych usług jak użytkowanie fruntu, wywózka śmieci i usługi rekreacyjne. Uchwalają oni budżet rady, ustalają fundamentalne zasady polityki prowadzonej przez radę, nominują głównych urzędników i podejmują fundamentalne decyzje. Reprezentują ludzi, którzy żyją i pracują w ich rejonie (ward lub division) i jednocześnie sprawiają rolę kierowniczą w całym regionie czy dystrykcie.

Władza wykonawcza (The Executive)

Władza wykonawcza może się składać z przewodniczącego i gabinetu (rozwiązanie w Rother District Council), mera (Mayor) i gabinetu (rozwiązanie w Hastings Borough Council) oraz bezpośrednio wybranego gabinetu.

Gabinet to główny organ podejmujący decyzje. Złożony jest z radnych zajmujących się konkretnymi aspektami życia w danym regionie (regeneracja, środowisko), a więc sa jakby odpowiednikami ministrów w rządzie centralnym. Rekomendują oni budżety w swoich dziedzinach i przedstawiają je całej radzie do aprobaty. Następnie biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki prowadzonej przez radę. Skład gabinetu zazwyczaj jest odzwierciedleniem politycznego układu sił w radzie.

Spotkania pełnej rady i gabinetu sa zwykle otwarte dla publiki, której przedstawiciele mogą zgłosić z wyprzedzeniem chęć wzięcia udziału w tych spotkaniach. Publika może być wyłączona z posiedzeń w przypadku gdy omawiane są sprawy poufne lub dotyczące konkretnych osób.

Radni, którzy nie posiadaja własnego portfolio i nie zasiadaja w gabinecie zwykle mają za zadanie monitorowanie jego działalności i ocenianie jego wydajności.

Urzędnicy

Urzędnicy władz lokalnych na czele z Chief Executive, są odpowiedzialni za doradzanie radnym i efektywne wprowadzanie usług publicznych w życie. Chief Executive i główni kierownicy w radzie są nominowani przez radnych. Urzędnicy mają obowiązek udzielania pomocy radnym w sposób neutralny niezależnie od reprezentowanej przez nich opcji politycznej.

Obowiązki władz lokalnych

Rady hrabstwa zajmują sie takimi sprawami, które uważane są za strategiczne: opieką socjalną, edukacją, sprawami związanymi z dziećmi oraz transportem. Rady dystryktów zajmują sie bardziej lokalnymi sprawami takimi jak ściąganie podatku lokalnego (council tax), planowanie zagospodarowania przestrzennego (Planning), udzialanie licencji i zbiórka odpadów.

Budżet

Rady uzyskują przychód poprzez subsydia od rządu centralnego, ściąganie opłat za parkingi, licencje, usługi takie jak kontrola budowlana i planowanie. Jednym ze źródeł utrzymania jest także podatek lokalny (Council tax), którego jednak tylko niewielka część (10%) pozostaje w danym dystrykcie. Reszta wędruje dalej, do rady hrabstwa, jako składka na policję i straż pożarną oraz do rządu centralnego.

Local Strategic Partnerships (Lokalne Partnerstwa Strategiczne)

Według prawa o Władzach Lokalnych (Local Government Act 2000) rady maja obowiązek rozwijać strategię promowania wizji ‘well-being’ czyli dobrego samopoczucia rezydentów w danym regionie. Maja przy tym współpracować z innymi organizacjami i promować rozwój ekonomiczny, socjalny i ekologiczny regionu.

Lokalne Partnerstwa Strategiczne (LSP) to organy istniające w prawie wszystkich regionach kraju. Skupiają one przedstawicieli dostawców usług lokalnych czyli rady, policji, służby zdrowia, osób z sektora wolontariackiego oraz ludzi biznesu. Ustalają oni Strategię działania dla danej społeczności i wspólnie ustalają jej ramy.

[Home] [O nas] [Kontakt] [Zycie w UK] [Self-employed] [Stawka minimalna] [WRS] [Wynajmowanie mieszkania] [Payslip] [Wladze lokalne] [Next Step] [Untitled85] [Teksty] [Wydarzenia] [Galeria] [Ksiazke polecam] [Polska Szkola w Hastings] [English version] [Ksiadz i Kosciol]